Kasvattajalta ruokapöytään saakka

  Seuraamme tuotteidemme matkaa alusta loppuun saakka. Tunnemme kaikki vaiheet niiden päätyessä päivällispöytään.

  Eläinsuojassa, laitumella tai pampaksella
  Teemme yhteistyötä eläinten kasvattajien kanssa. Tavarantoimittajamme panostavat runsaasti jalostustyöhön, eläinten hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen.     

  Matka teurastamoon
  Kun eläin on saavuttanut oikean koon ja iän, se lähetetään valvottuun teurastamoon. Tavarantoimittaja vastaa siitä, että kuljetusaikasääntöjä noudatetaan ja että eläinkuljetusajoneuvot täyttävät paikalliset määräykset.

  Teurastamolla
  Kun eläin saapuu teurastamoon, se kirjataan. Tämän jälkeen se tainnutetaan, lopetetaan ja teurastetaan. Teemme yhteistyötä vain valvottujen teurastamoiden kanssa.

  Ulkomailta Tanskaan
  Kun eläin on teurastettu, liha kuljetetaan Tanskaan. Kylmä- tai pakastekonttien lämpötilaa valvotaan tarkasti. Teemme yhteistyötä johtavien rahdinkuljettajien kanssa sen varmistamiseksi, että olosuhteet pysyvät ihanteellisina kuljetuksen aikana. Kun liha saapuu perille, se viedään uudenaikaiseen lämpötilahallittuun varastoomme.

  Haderslevistä asiakkaille
  Kuljetuksia Haderslevin kylmä- tai pakkasvarastosta asiakkaille valvotaan yhtä tiukasti kuin kuljetuksia sinne.

  Valmista tarjottavaksi
  Kun eläin on varttunut, kuljetettu teurastamoon, teurastettu ja kuljetettu Tanskaan, naudan-, porsaan-, vasikan-, karitsan-, siipikarjan- tai riistanliha on valmista päivällispöydässä tarjoiltavaksi.