IFS-sertifiointi varmistaa parhaan mahdollisen elintarviketurvallisuuden

    DENCON FOODS sai IFS-sertifioinnin vuonna 2011. IFS-sertifiointi merkitsee, että lukuisat kaikille yrityksen prosesseille asetettavat vaatimukset täytetään. Varmistamme tinkimättömän elintarviketurvallisuuden valvonnan avulla.

    IFS-sertifiointi varmistaa vähittäiskaupalle ja viime kädessä kuluttajille, että DENCON FOODSin toimittamat tuotteet täyttävät kaikki elintarviketurvallisuusvaatimukset.
 
 

    IFS-sertifiointi tuo mukanaan merkittävän edun: HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tämä järjestelmä perustuu kaikkiin prosesseihin perehtymiseen ja niiden kirjaamiseen. Mahdolliset poikkeamat havaitaan ja niitä arvioidaan, jotta virheet vältetään ja prosesseja kehitetään.